Sunday, August 23, 2009

kOLEKSI KARYA MIXED MEDIA
RUANG LEGAR PAMERAN

Koleksi Hasil Karya (Mixed Media)


\
Hasil karya ini adalah berdasarkan tema Peribahasa Melayu.

Di antara tajuk lukisan yang telah dipamerkan seperti:
1. BERDIRI SAMA TINGGI DUDUK SAMA RENDAH
Membawa maksud kedudukan yang sama taraf tidak memandang kepada harta atau
darjatnya.
2. BAGAIMANA POHON TIADA AKAN TUMBANG DIPANAH
HALILINTAR,BALUHAN KULITNYA ADA
DIBATANG

Orang yang bersahabat dengan orang jahat akhirnya akan ikut terlibat juga dalam
kejahatannya.
3. ADAT LAMA PUSAKA USANG
Adat yang tak berubah-ubah sejak zaman berzaman.
4. MELILIT DULU KEMUDIAN MEMANJAT
Perbaiki diri sendiri dulu sebelum melakukan sesuatu usaha yang lebih besar
5. DEKAT DAPAT DITUNJAL JAUH DAPAT DITUNJUK
Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya.
6. BENGKOK BATANG BENGKOKLAH BAYANG
Mengikut ajaran yang salah.
7. TAJAM BUKAN MENUNJAM LAWAN LILIT TIDAK MEMAUT
KAWAN

Bersifat agresif tetapi cukup bersopan dan sabar.
8. BURUNG PIPIT SAMA ENGGANG MANA BOLEH SAMA
TERBANG

Persahabatan atau perjodohan yang tidak sepadan tidak akan selamat,tiap-tiap
orang mesti mencari golongannya sendiri barulah sempurna.
9. DAUN DAPAT DILAYANG,GETAH JATUH KE PERDU
JUGA

Tidak sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada anak saudara.
10.LAKSANA BUNGA DEDAP,SUNGGUH MERAH,BERBAU TIDAK

Orang yang elok dan tampan tetapi tidak berbudi bahasa.

Peribahasa Melayu ini telah disusun oleh ABDULLAH HUSSAIN

UTUSAN SARAWAK 1 OGOS 2009.10 SYAABAN 1430H